THE GAME IS ON

LocatieDharavi, Mumbai, India
TypologieRevitalisatie
Oppervlaktestadsdeel
Jaar2014

Nederlands team van Felixx Landscape Architects & Planners, Studio OxL en IHS (International Institute of Urban Management) wint eervolle vermelding in de Reinventing Dharavi competitie in Mumbai, India!
Dharavi is de grootste informele nederzetting van Mumbai en één van de grootste sloppenwijken ter wereld. De centrale ligging in de metropolitane regio van Mumbai zorgt voor een hoge druk op het gebied. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in forse plannen voor de ontwikkeling van een hoogstedelijke district. De prijsvraag ‘Reinventing Dharavi’ zoekt naar alternatieve ontwikkelingsstrategiën, en is georganiseerd door het UDRI (Urban Design Research Institute) van Mumbai.

In plaats van een herontwikkelingsproject voor Dhraravi, zetten we in op goede connecties met Mumbai.
Het voorstel bouwt verder op de paradigmaverschuiving in de algemene herontwikkelingsbenadering van sloppenwijken. Ruimtelijk afgebakende projecten worden vervangen door integrale strategieën op stedelijke schaal. ‘’We zien informele nederzettingen niet langer als geïsoleerde eilanden van armoede, maar eerder als verstoken buurten in een stad’’, stelt Claudio Acioly, Chief of Housing Policy Section bij UN Habitat.
Het zijn integrale onderdelen van het gehele stadssysteem, maar ze worden ruimtelijk afgesloten door de afwezigheid van straten en openbare ruimtes.

Street-led slum upgrading

‘‘Door te investeren in het gemeenschappelijk gebied en het opwaarderen van openbare ruimte, willen we Dharavi opnieuw integreren in het stedelijk weefsel en geleidelijke herontwikkeling stimuleren’’, zegt Deborah Lambert, landschapsarchitect bij Felixx. Deze ‘street-led’ methode bestaat uit drie strategieën: infrastructuur & mobiliteit, water & sanitatie en (her)ontwikkeling. Alle ingrepen voor deze strategieën zijn geintegreerd in vernieuwde straatprofielen. Bestaande straten worden op- of afgewaardeerd tot een hiërarchische netwerk, dat ruimte biedt aan verschillende vervoersvormen. Verschillende waterstructuren worden verbonden om stilstaand water te voorkomen, en de afwatering wordt aangesloten op de rivier. Infiltratiezones vertragen de regenwaterafvoer, een rioleringssysteem verzamelt het afvalwater en nieuwe toevoerpunten van schoon water maken van Dharavi een gezonde en klimaatbestendige plek. De vernieuwde straten verbinden buurten, bedrijven en sociale activiteiten. Ze creëren een basis voor het bepalen van eigendomsgrenzen, waardoor elk huishouden en bedrijf een adres krijgt. Daarnaast krijgt iedere buurt een centraal plein, als sociaal en economisch ankerpunt. Als nieuwe identiteitsdragers creëren ze ruimte om de diversiteit aan verschillende culturen binnen de vele kleine gemeenschappen van Dharavi te vieren, te tonen en te ontwikkelen. Dynamisch raamwerk voor openbare ruimte als spelbord

De drie strategieën zijn geïntegreerd in een dynamisch raamwerk voor de openbare ruimte, om de samenhang tussen de strategieën te bewaken tijdens een participatief proces. Het raamwerk behandelt een verscheidenheid aan belangen, van lokale ondernemers tot internationale ontwikkelaars, en verbindt diverse schaalniveaus, van de metropoolregio Mumbai tot de vele kleine wijken in Dharavi. Het raamwerk laat daarbij de kansen zien voor geleidelijke ontwikkeling door kwaliteiten te identificeren in de publieke ruimte. Daarnaast kadert het ook de condities voor deze ontwikkelingen, door de capaciteit van het infrastructurele netwerk te bepalen. Als een ruimtelijk spelbord laat het raamwerk de betekenis en wisselwerking van verschillende maatregelen zien, en hoe deze elkaar kunnen versterken of uitsluiten. Dat spel willen we spelen. Verschillende schalen en belangen verbinden in een uitgebalanceerd en gedraagen raamwerk. En daarvoor nodigen we iedereen uit om deel te nemen. The game is on!

De bekroonde voorstellen werden tijdens een conferentie gepresenteerd, voorafgaand aan de prijsuitreiking op 18 december 2014. Het doel is om een permanente dialoog op te starten tussen de deskundigen, betrokken autoriteiten en organisaties voor de herontwikkeling van Dharavi.